Meie tööprotsess:

Soovime Teiega tuttavaks saada, sest teineteise tundmine on eduka koostöö alus.

Seame koos Teiega eesmärgid, mida antud üritus peaks täitma.
   Ainult eesmärgistatud tegevus viib sihile.

Ajurünnakute käigus saavad lennukatest mõtetest kandvad ideelahendused.

Koostame eelarve, mis näitab, kuidas Teie raha investeeritakse ja kuidas kujuneb hind.

Töötame välja detailse tegevusplaani, mis on projekti õnnestumise võti.

Korraldame vajalikud allhanked ja sõlmime lepingud. Üritusele annavad näo meie
   koostööpartnerid oma tuntud headuses ja tulevased kuulsused oma värskuses.

Koordineerime ja kontrollime kogu ürituse kulgu, et kõik sujuks vastavalt tegevusplaanile.

Projekti detailne analüüs ja kokkuvõte koostöös Teiega.
   Teie tagasiside on meie edasiminek!